การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 4

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Mon, 09/13/2010 (All day) - Wed, 09/15/2010 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Thu, 11/11/2010 (All day)

เมื่อวันที่ 13 -15 กันยายน ที่ผ่านมา ทางชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 4 
การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และได้มีโอกาสเก็บภาพมาฝากค่ะ