งานมุฑิตาจิต 80 ปี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 02/21/2014 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 02/28/2014 (All day)

 งานมุฑิตาจิต ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี