ภาพการประชุม Interhospital nutrition conference ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานประชุมวิชาการ Interhospital nutrition conference ครั้งที่ 6
ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า