ภาพจากการประชุมประจำปี ครั้งที่ 19 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/18/2018 (All day) - Fri, 01/19/2018 (All day)

ภาพจากการประชุมประจำปี ครั้งที่ 19  Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และ สมาคมโภชนาการเด็ก
วันศุกร์ที่ 18-19 มกราคม 2561 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 176 คน