ภาพจากการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เมื่อ 17 - 18 มกราคม 2556

ภาพจากการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 "Hot Topics in Pediatric Nutrition 2013" เมื่อ 17 - 18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค