ภาพบรรยากาศการประชุม APPSPGHAN

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Wed, 10/24/2018 (All day) - Fri, 10/26/2018 (All day)

 ภาพบรรยากาศการประชุม APPSPGHAN 2018 
วันศุกร์ที่ 24-26 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรม Centara Grand at Central World, Bangkok, Thailand
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 701 คน ประกอบด้วย

 

countries Grand Total
   
Australia 3
Austria 1
Bahrain 1
Bangladesh 8
Belgium 1
Cambodia 15
China 3
Czech Republic 1
Germany 1
Hong Kong SAR PRC 19
India 66
Indonesia 44
Italy 1
Jordan 10
Japan 29
Korea 34
Lao People's Republic 5
Macau 2
Malaysia 35
Myanmar 9
Netherlands 1
New Zealand 4
Oman 1
Pakistan 14
Philippines 40
Singapore 45
Sri Lanka 4
Sweden 1
Switzerland 5
Taiwan 19
Thailand 250
Turkey 1
United Arab Emirates 2
United Kingdom 3
United States 1
Vietnam 22
   
Total 701