ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 Progress in food and nutrition: Scientific information [21/01/11]

Progress in food and nutrition: Scientific information Day 2

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 โดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
Progress in food and nutrition: Scientific information
วันที่ 21 มกราคม 2554
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ