ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 Progress in food and nutrition: Scientific information [20/01/11]

Progress in food and nutrition: Scientific information

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 โดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
Progress in food and nutrition: Scientific information
วันที่ 20 มกราคม 2554
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ