ภาพบรรยากาศงาน Public symposium ในหัวข้อ “Nutrition in early life in SEA: impact on lifelong health”

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 09/26/2019 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Tue, 10/08/2019 (All day)

     สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยร่วมจัดงาน public symposium ในหัวข้อ “Nutrition in early life in SEA: impact on lifelong health”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Early Nutrition e-learning academy Southeast Asia พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวบทเรียนใหม่ Complementary feeding และ Thai version โดยความร่วมมือกับกรมอนามัย 

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 -12.30 น. ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย