ภาพบรรยากาศ Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 7

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย จัด Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 7 "Basic nutrition from infants through adolescents" ณ ห้องพิธีการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีสมาชิกของชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางชมรมฯ ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ