ภาพบรรยากาศ Interhospital Pediactric Nutrition conference ครั้งที่ 9

Interhospital Pediactric Nutrition conference ครั้งที่ 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 - 13.00 น. ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดงาน Interhospital Pediactric Nutrition conference ครั้งที่ 9 ขึ้น ณ ห้องประชุมกลาง ตึก สก. ชั้น11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

คลิกที่รูปเพื่อชมขนาดใหญ่