โภชนาการสัญจร ภาคตะวันออก

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 11/21/2014 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 12/12/2014 (All day)

ภาพบรรยากาศการประชุมโภชนาการสัญจร ภาคตะวันออก

จัดโดยโรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย  


 ณ ห้องประชุมชัยสิทธิ์ ธารากุล ชั้น3 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

มีผู้ร่วมเข้าประชุมจำนวน 150 ท่าน