โภชนาการเด็กสัญจร ภาคใต้

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 03/09/2018 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Mon, 04/02/2018 (All day)

ภาพจากการประชุมโภชนาการเด็กสัญจร ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และ สมาคมโภชนาการเด็ก
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
ณ ห้องวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 207 คน