Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 17

 ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 17 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น8ตึกพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 44 คน