การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Sat, 11/17/2018 - 08:09 - Fri, 01/18/2019 - 16:10

ชื่องาน : การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2019
วันที่จัดงาน : 17-18 มกราคม 2562
สถานที่ : ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ
Website : www.pednutrition.org