การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Wed, 10/06/2021 - 08:30 - Thu, 10/07/2021 - 16:30

 

 ชื่องาน : การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 15 
 หัวข้อ : "โภชนาการ: โอกาสเพื่อสุขภาพดีและชีวียืนยาว"
 วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2564
สถานที่ : ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
Website :https://www.nutritionthailand.org/tcnmeeting
ติดต่อ: ติดต่อ : tcn.conference@gmail.com