การประชุมวิชาการ Hot Topics in Pediatric Nutrition 2023 (new)

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/19/2023 - 08:00 - Fri, 01/20/2023 - 16:00

  

 การประชุมวิชาการ Hot Topics in Pediatric Nutrition 2023 

 สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 
 วันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 
 
 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 
  สนใจลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่ 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  คุณลลิตา สงวนนาม โทร. 096 880 2083 และ คุณยุวธิดา ม่วงเจริญ 
 โทร. 086 382 6323 หรือ Email: nutrition2023@pednutrition.org