การประชุมวิชาการ Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 18

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Sat, 08/20/2022 - 08:01 - Sun, 08/21/2022 - 16:01

 การประชุมวิชาการ Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 18 
 สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 
 " Nutrition:The secret hero for disease management"
 
 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565
 
 การบรรยายในรูปแบบ Hybrid (Onsite and Online)
 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณลลิตา  สงวนนาม
 
 โทร 096-880-2083 หรือ E-mail : nutrition2022@pednutrition.org
 
 :: ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ ::