การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 39th

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 07/08/2022 - 09:55 - 13:00

 

 

   การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 39th

   สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
   " Nutrition:The secret hero for disease management"
   วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
  การบรรยายในรูปแบบ Online
  ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณลลิตา  สงวนนาม
  โทร 096-880-2083 หรือ E-mail : nutrition2022@pednutrition.org