รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการของสมาคมโภชนาการเด็ก

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 12/08/2017 - 13:32 - Wed, 01/31/2018 - 08:38

 

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
1. สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว
2. สามารถใช้ Microsoft office (word, powerpoint และ excel) ในระดับ advance
3. ทำงานฐานข้อมูลได้
4. ใช้ program ด้าน graphic ได้บ้าง
5. จัดระบบ filling เอกสาร และ data management
6. โต้ตอบจดหมายราชการได้
7. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานได้คล่องตัว
8. มีความขยันขันแข็ง มีความรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
 
ผู้สนใจติดต่อ คุณพรรณี พง​ศ์เชี่ยวบุญ
โทร. 096-880-2083 หรือ
email group@pednutrition.org