การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Tags:

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโภชนาการ

ลำดับรายการชนิดของตัวอย่างการ เตรียมผู้ป่วยราคา(บาท)สถานที่ติดต่อหมายเหตุ
1PrealbuminClotted blood 3-5 mlNo300ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9เอกสาร
2Plasma Amino AcidsLithium heparin 3-5 mlNo2,500-4,000ภ.กุมารฯ ตึกเจ้าฟ้าฯชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195675,5978เอกสาร
2,500หน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภ.กุมารฯ รพ.รามาฯ 02-2012782เอกสาร
1,500ภ.ชีวเคมี รพ.จุฬาฯ ตึกแพทยพัฒน์ ชั้น 7, 02-2564482 ต่อ 4717
3Apolipoprotein AEDTA bloodNo200ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3509, 3609
4Apolipoprotein BEDTA bloodNo200ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3509, 3609
5Individual Fatty Acid Content (GC/MS)EDTA blood 3-5 mlNPO 12 ชม.2,500ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ 02-2181053-4
6FerritinClotted blood 3-5 mlNo310ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9
310ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม ตึก อปร.11 รพ.จุฬา 02-2564000 ต่อ 3509, 3609
7TransferrinClotted blood 3-5 mlNPO 12 ชม.250ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9
8Iron study (Iron, TIBC, %TS)Clotted blood 3-5 mlNo400ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภ.อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197000 ต่อ 4417-8
9IronClotted blood 3-5 mlNo80ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3509, 3609
10ZincClotted blood 3-5 mlNo350-420ศูนย์พิษวิทยาศิริราช 02-4197317-8เอกสาร
200ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3509, 3609
11CopperClotted blood 3-5 mlNo350-420ศูนย์พิษวิทยาศิริราช 02-4197317-8เอกสาร
350ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3509, 3609
12CeruloplasminClotted blood 3-5 mlNo300ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197048-9เอกสาร
13ManganeseClotted blood 3-5 mlNo200ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3509, 3609
14Vitamin AEDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสงNPO 12 ชม.ค่าบริการตรวจวิตามินเอและวิตามินอี 1,890 บาท ราคาเหมาจ่าย ไม่มีราคาแยกตรวจศูนย์พยาธิวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาพยาธิวิทยา Path 4 อาคาร 1 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011421รับบริการตรวจเฉพาะวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน รายงานผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง
600สำนักงานวิจัย รพ.รามาฯ อ.นลินี 089-1082081เป็นงานวิจัยเท่านั้น
ใช้ clotted blood (red top) tube กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งไม่ต้อง NPOผู้ป่วยศิริราช 1,150 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,265 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,380 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582เอกสาร
15Vitamin DClotted blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสงNPO 12 ชม.1,500โครงการบริการพยาธิวิทยาคลินิก รพ.รามาฯ 02-2012182
1,200ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3509, 3609
ใช้ clotted blood (red top) tube กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งไม่ต้อง NPOผู้ป่วยศิริราช 3,560 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 3,916 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 4,272 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582เอกสาร
16Vitamin E EDTA blood 3-5 ml ห่อ foil กันแสงNPO 12 ชม.ค่าบริการตรวจวิตามินเอและวิตามินอี 1,890 บาท ราคาเหมาจ่าย ไม่มีราคาแยกตรวจศูนย์พยาธิวิทยารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาพยาธิวิทยา Path 4 อาคาร 1 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 02-2011421รับบริการตรวจเฉพาะวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน รายงานผลได้ภายใน 24 ชั่วโมง
600สำนักงานวิจัย รพ.รามาฯ อ.นลินี 089-1082081เป็นงานวิจัยเท่านั้น
ใช้ clotted blood (red top) tube กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งไม่ต้อง NPOผู้ป่วยศิริราช 1,150 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,265 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 1,380 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582เอกสาร
17Vitamin B1Heparinized blood 3 mlไม่ต้อง NPO400ภ.โภชนาการเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 02-3549100-19 ต่อ 1582
200ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3509, 3609 (ETKA, TPPE)
ใช้ EDTA blood (purple top) tube กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582เอกสาร
18Vitamin B2Heparinized blood 3 mlไม่ต้อง NPO400ภ.โภชนาการเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 02-3549100-19 9 ต่อ 1582
ใช้ EDTA blood (purple top) tube กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582เอกสาร
19Vitamin B6Heparinized blood 3 mlไม่ต้อง NPO400ภ.โภชนาการเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 02-3549100-19 9 ต่อ 1582
ใช้ EDTA blood (purple top) tube กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งผู้ป่วยศิริราช 1,950 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 2,145 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,340 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582เอกสาร
20Vitamin B12Clotted blood 3-5 mlNPO 12 ชม.200ห้องปฏิบัติการกลาง ภ.พยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 02-4197048-9เอกสาร
400ห้องปฏิบัติการอิมมูโนโลยี ภ.พยาธิวิทยา รพ.รามาฯ 02-2011337
200ห้องปฏิบัติการพิเศษรวม ตึก อปร.11 รพ.จุฬาฯ 02-2564000 ต่อ 3509, 3609
21Vittamin CHeparinized blood 3 ml ห่อ foil กันแสงNPO 12 ชม.500สำนักงานวิจัย รพ.รามาฯ อ.นลินี 089-1082081เป็นงานวิจัยเท่านั้น
ใช้ clotted blood (red top) tube กันแสงโดยการห่อด้วยกระดาษหรือฟอยล์ แล้วใส่ซองยาพลาสติกสีน้ำตาลอีกชั้นหนึ่งไม่ต้อง NPOผู้ป่วยศิริราช 1,760 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลรัฐบาลอื่น 1,936 บาท, ผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน 2,112 บาทภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582เอกสาร
22Antioxidantsไม่ทราบราคาภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582เป็นงานวิจัยเท่านั้น
23Oxidative stressไม่ทราบราคาภ.ชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4197582เป็นงานวิจัยเท่านั้น
24Specific IgE for milk, egg white, wheat, soya, fish, shrimp, peanutClotted blood 3-5 mlNo450/itemห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132-5
450/itemสาขาวิชาโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ภ.กุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ 02-4195889เอกสาร
25Specific IgE for mixed foodClotted blood 3-5 mlNo800ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ฝ่ายจุลชีววิทยา รพ.จุฬาฯ 02-2564132-5
26Hydrogen breath testNPO 12 ชม.หน่วยทางเดินอาหาร ภ.กุมารฯ ติดต่อคุณอภิรดี ตึกสก. ชั้น9 รพ.จุฬาฯ02-2564929,4909เป็นงานวิจัยเท่านั้น
สาขาวิชาโภชนาการ ภ.กุมารฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ02-4195974,5674เป็นงานวิจัยเท่านั้น
27DEXAภาควิชารังสีฯ รพ.จุฬาฯ ตึกโปษยานนท์ 02-2564283-4
28Bioelectrical impedance analysisไม่ทราบราคาหน่วยโภชนาการ กุมารฯ รพ.จุฬาฯ ติดต่อ อ.ศิรินุช 02-2564903เป็นงานวิจัยเท่านั้น
500ศูนย์โภชนศาสตร์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ติดต่อคุณส่งศรี02-4197740-1