ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 22 
 สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 Hot Topics in Pediatric Nutrition 2021 
 วันที่ 21-22 มกราคม 2564
 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณยุวธิดา ม่วงเจริญ
 โทร 096-880-2083 หรือ E-mail : nutrition2021@pednutrition.org