ข่าวประชาสัมพันธ์

 

   Date :  17-20 May 2023 
   Venue: Vienna, Austria
    More information : Click here

      
      Date : 22-25 July 2023
      Venue : Boston, MA
      More information :
Click here 
      

   

    ชื่อการประชุม : Micronutrient Forum 6th Global Conference
    สถานที่ : The Hague, The Netherlands & Online
    กำหนดการ : 16-20 October 2023
   ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่