การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 128 คน