การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/19/2012 (All day) - Fri, 01/20/2012 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Tue, 03/06/2012 (All day)

เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทางชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 Hot Topics and Controversial Issues in Pediatric Nutrition ขึ้น ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับความสนใจจากทั้งสมาชิกของชมรม และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทางชมรมฯ ก็ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาฝากกันค่ะ