งานมุทิตาจิต ปี 2555

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Tue, 07/17/2012 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Tue, 07/17/2012 (All day)

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานมุทิตาจิต ให้กับ ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ อ.นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และรศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ จึงได้นำภาพมาฝากกันค่ะ