ประมวลภาพการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/14/2010 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 01/15/2010 (All day)
ประมวลภาพการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 โดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

In trend in nutrition with The Society of Pediatric Nutrition of Thailand

ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซ.ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่