ภาพการประชุม Interhospital nutrition conference ครั้งที่ 5

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 03/19/2010 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 03/19/2010 (All day)

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการ Interhospital nutrition conference ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก