ภาพบรรยากาศ Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 8

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 02/11/2011 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Thu, 03/24/2011 (All day)

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 8 ขึ้น ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทางชมรมฯ ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ