โภชนาการสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 12/18/2015 (All day)
ภาพบรรยากาศการประชุมโภชนาการสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดโดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย  
  
 ณ ห้องประชุม ชั้น7 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
มีผู้ร่วมเข้าประชุมประมาน 290 ท่าน