Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 10

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 03/16/2012 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 03/30/2012 (All day)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555 ชมรมโภชนการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 10 ณ ห้องบรรยาย 5 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวน 65 ท่าน ทางชมรมฯ ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศงานในวันนั้นมาฝากกันค่ะ