เล่ม 9 โภชนาการทันยุค

ภาพ
ปกหน้า: 
เล่ม 9 โภชนาการทันยุค
รายละเอียดหนังสือ: 
 • วิตามินบี 12 (Vitamin B12) 
  นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
   
 • วิตามินดีและสุขภาพ (Vitamin D and Health)
  อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ
   
 • บทบาทของใบอาหารในทารกและเด็กเล็ก (Roles of Fiber in Infancy and Childhood)
  ประสงค์ เทียนบุญ
   
 • ดัชนีน้ำตาลในภาวะปกติและเจ็บป่วย (Glycemin Index in Health and Diseases)
  ศิรินุช ชมโท
   
 • แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาโรคแพ้โปรตีนนมวัว: การรักษาด้านโภชนาการ
  (Cow Milk Protein Allergy Guideline: Nutritional Perspective)
  สุภาพรรณ ตันตราชีวธร
   
 • การใช้อาหารทางการแพทย์สูตรที่มีโปรตีนจากถั่วเหลืองในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะแพ้โปรตีนนมวัว
  (Use of Soy Protein-based Formulas for the Treatment of Cow Milk Protein Allergy)

  อรพร ดำรงวงศ์ศิริ
   
 • การใช้อาหารทางการแพทย์สูตรที่มีโปรตีนชนิด extensively hydrolyzed ในการรักษาภาวะแพ้โปรตีนในนมวัว (Use of Extensively Hydrolyzed Formulas for the Treatment of Cow Milk Protein Allergy)
  อรพร ดำรงวงศ์ศิริ
   
 • นมสูตรกรดอะมิโนและนมสูตรที่เตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
  (Amino Acid-based Formula and Modular Formula)

  นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร
   
 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: ปัญหาและการแก้ปัญหา
  (Breastfeeding: Problems and Solutions)

  ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ และ วิไลรักษ์ บุษบรรณ์
   
 • การดูแลปัญหาการกินยาก (Handling Eating Difficulty)
  สุนทรี รัตนชูเอก
   
 • โภชนาการในวัยรุ่น (Adolescent Nutrition)
  ลัดดา เหมาะสุวรรณ
   
 • กลูโคซามีน (Glucosamine)
  เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร
   
 • เปบไทด์จากถั่วเหลือง: คำกล่าวและข้อเท็จจริง
  (Soy Peptide: Claims VS Facts)

  เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร
   
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร: คอลลาเจน (Dietary Supplement: Collagen)
  มณีรัตน์ ภูวนันท์

ราคา 200 บาท

ท่านสมาชิกสามารถ download หนังสือเล่มนี้ฉบับ pdf ได้ฟรี (ต้อง login ก่อน)