การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาวะสูงวัยที่ดี "Innovation for Promoting Nutrition and Ageing"

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Wed, 03/15/2023 - 08:00 - Thu, 03/16/2023 - 16:00

  

 จัดโดย: สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 กำหนดการ: วันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2566


 สถานที่: ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพ


 รายละเอียดเพิ่มเติม: คลิกที่นี่