การประชุมวิชาการ Interhosptial Pediatric Nutrition Conference

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Fri, 03/17/2023 - 09:00 - 13:00

 

 การประชุมวิชาการ Interhosptial Pediatric Nutrition Conference

 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 
 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 
 
 ณ ห้องเรียน 816 ชั้น 8
  สนใจลงทะเบียน คลิ๊กที่นี่ 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  คุณลลิตา สงวนนาม โทร. 096 880 2083  
 Email: spnt.staff@pednutrition.org