เกณฑ์การสมัครขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์สาหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา และมีการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Thu, 01/27/2022 - 08:53 - Mon, 02/28/2022 - 16:53
 
 
 เกณฑ์การสมัครขอรับเงินรางวัลตีพิมพ์สาหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา และมีการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม : www.mediafire.com/file/6gkn1pkud99a2xe/med_01.pdf/file