โรคอ้วนในเด็ก

แนวทางเวชปฏิบัติการป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็กพ.ศ. 2557

แนวทางเวชปฏิบัติ "การป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก พ.ศ. 2557" จัดทำโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ และสนับสนุนโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

เชิญ download ได้ที่นี่