กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานประชุมวิชาการ Interhospital nutrition conference ครั้งที่ 6
ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

“The realm of nutrition science: dynamics of nutrients and management in diseases”
วันที่ 28 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5
ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Progress in food and nutrition: Scientific information Day 2

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 โดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
Progress in food and nutrition: Scientific information
วันที่ 21 มกราคม 2554
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

Interhospital Pediactric Nutrition conference ครั้งที่ 9

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 - 13.00 น. ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดงาน Interhospital Pediactric Nutrition conference ครั้งที่ 9 ขึ้น ณ ห้องประชุมกลาง ตึก สก. ชั้น11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย จัด Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 7 "Basic nutrition from infants through adolescents" ณ ห้องพิธีการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีสมาชิกของชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางชมรมฯ ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 8

 เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดงาน
INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 8  
"Micronutrients and rationale for enteral and parenteral nutrition"
ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 107 คน

ภาพจากการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 "Hot Topics in Pediatric Nutrition 2013" เมื่อ 17 - 18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค

 

ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 14 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องบรรยาย 5 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 9 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 206 คน

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 16 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องเรียน 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้วนการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 34 คน