กิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โภชนาการสัญจรภาคใต้

ภาพบรรยากาศ โภชนาการสัญจรภาคใต้
โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ
ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
“Everything you want to know about choices of nutrition management in everyday clinical practice”
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุมวิจารณ์ พานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 8 ขึ้น ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทางชมรมฯ ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 7 ขึ้น ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอนันทมหิดล ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ซึ่งมีผู้สนใจรวมทั้งสมาชิกของชมรมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางชมรมก็ได้มีโอกาส เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากกันค่ะ

เมื่อวันที่ 13 -15 กันยายน ที่ผ่านมา ทางชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 4 
การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และได้มีโอกาสเก็บภาพมาฝากค่ะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการ Interhospital nutrition conference ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 โดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

In trend in nutrition with The Society of Pediatric Nutrition of Thailand

ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซ.ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 4-9 มกราคมที่ผ่าน คณะกรรมการชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมโภชนาการนานาชาติ ครั้งที่ 19 (ICN 2009) และได้มีโอกาสเก็บภาพมาฝากค่ะ

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Intensive courese in pediatric nutrition

ภาพบรรยากาศการประชุม Intensive courese in pediatric nutrition ครั้งที่ 5

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2552

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

Progress in food and nutrition: Scientific information

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12 โดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
Progress in food and nutrition: Scientific information
วันที่ 20 มกราคม 2554
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานประชุมวิชาการ Interhospital nutrition conference ครั้งที่ 6
ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า