กิจกรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 127 คน

 

 ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 17 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น8ตึกพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 44 คน

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 10 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 202 คน 
ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 

ภาพบรรยายกาศการจัดประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่20 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย3 ตึกสก. ชั้น10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน 

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 11
จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ภาพบรรยายกาศการจัดประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่21 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน2558 ณ ห้อง907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล ชั้น9 
Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 22

บรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 22 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมกุมารชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 12

จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย